Installasjonsveiledning

Arkade 5

Skrivebordsapplikasjon for Windows

Installer .NET

For å kjøre Arkade 5 må .NET 5 Desktop Runtime være installert:

Installer Arkade 5

Last ned siste versjon av Arkade 5 fra https://arkade.arkivverket.no/

Start installasjonen ved å dobbeltklikke den nedlastede msi-filen.

_images/NedlastningerFilViser.png

Merk: Windows Smart Screen advarsel Den følgende advarselen vil vises om Windows-maskinen har «Windows Smart Screen» satt på (Windows 10).

_images/WinSmartScreenWarning.png
 • Klikk på «Mer info»
 • Klikk «Kjør likevel»

Følg installasjonsveiviseren og aksepter alle de foreslåtte installasjonsvalgene.

Kjør programmet

_images/RunTool.png
 • Start -> Alle apper
 • Finn «Arkade 5» i applikasjons-listen
 • Klikk på «Arkade 5» for å kjøre programmet

Avinstallasjon av programmet (Windows 10)

_images/Uninstall_02.png
 • Klikk Start -> Instillinger -> System -> Apper og funksjoner
 • Velg «Sorter etter installasjonsdato»
 • Velg «Arkade» i listen over installerte programmer
 • Klikk «Avinstaller»
 • Klikk «Avinstaller» igjen i nytt vindu
 • Klikk «Ja» på Brukerkontokontroll-advarselen fra Windows

Arkade 5 CLI

Frittstående kommandolinjegrensesnitt for Linux, macOS og Windows

Installer .NET

For å kjøre Arkade 5 CLI må .NET 5 Runtime være installert.

Med Ubuntu/Debian kan .NET 5 Runtime installeres med følgende kommando:

sudo apt-get install -y dotnet-runtime-5.0

.NET 5 Runtime er inkludert i, og ikke nødvendig å installere i tillegg til, .NET 5 Desktop Runtime (som er krevet av Arkade 5 skrivebordsapplikasjon).

Installer Arkade 5 CLI

Last ned siste versjon av Arkade 5 CLI fra https://arkade.arkivverket.no/

Linux/Mac

Pakk ut den nedlastede zip-filen til ønsket plassering. Eksemplet bruker /opt/Arkade5CLI-2.x.x/, der «2.x.x» viser til aktuell versjon.

Gjør deretter arkade.sh kjørbar med følgende kommando:

chmod +x /opt/Arkade5CLI-2.x.x/arkade.sh

Gjør Siegfried (bundlet programvare for PRONOM formatsjekking) kjørbar:

chmod +x /opt/Arkade5CLI-2.x.x/Bundled/Siegfried/siegfried*

Merk: macOS brukere må i tillegg sikkerhetsklarere siegfried_mac med følgende kommando*:

sudo xattr -rd com.apple.quarantine /opt/Arkade5CLI-2.x.x/Bundled/Siegfried/siegfried_mac

Informasjon om hva som skjer i kulissene kan blant annet leses her.

*Det er ikke anbefalt å sikkerhetsklarere en hvilken som helst applikasjon. Bare dersom du er helt sikker på at applikasjonen er trygg bør den sikkerhetsklareres.

Tilgjengeliggjør arkade fra hvor som helst i filsystemet

Kjør følgende kommandoer:

sudo ln -s -f /opt/Arkade5CLI-2.x.x/arkade.sh /usr/local/bin/arkade

sudo chmod +x /usr/local/bin/arkade

Windows

Pakk ut den nedlastede zip-filen til ønsket plassering. Eksemplet bruker C:\Programfiler\Arkade5CLI-2.x.x\, der «2.x.x» viser til aktuell versjon.

Tilgjengeliggjør arkade fra hvor som helst i filsystemet
 • Åpne Ledetekst (cmd) som administrator
_images/OpenCmdAsAdmin.png
 • Kjør følgende kommando
echo "C:\Programfiler\Arkade5CLI-2.x.x\arkade.bat" > C:\Windows\arkade.bat

Kjør Arkade 5 CLI

Det spiller ingen rolle hvor i filsystemet Arkade 5 CLI kjøres fra; plassering for alle inn- og ut-data velges som parametre ved kjøring.

Se brukerveiledning for Arkade 5 CLI

Avinstaller Arkade 5 CLI

 • Slett katalogen Arkade5CLI-<versjon>
 • Slett eventuelle gjenværende systemlogger
 • Linux/Mac: kjør sudo rm /usr/local/bin/arkade
 • Windows: Åpne ledetekst som administrator og kjør del C:\Windows\arkade.bat

Mindre enn 1 uke gamle system- og feillogger slettes ikke automatisk etter kjøring. Les mer …