Installasjonsveiledning\uf0c1

Arkade 5\uf0c1

Skrivebordsapplikasjon for Windows

Installer .NET\uf0c1

For å kjøre Arkade 5 må .NET 8 Desktop Runtime være installert:

Installer Arkade 5\uf0c1

Last ned siste versjon av Arkade 5 fra https://arkade.arkivverket.no/

Start installasjonen ved å dobbeltklikke den nedlastede msi-filen.

_images/NedlastningerFilViser.png

Merk: Windows Smart Screen advarsel Den følgende advarselen vil vises om Windows-maskinen har «Windows Smart Screen» satt på (Windows 10).

_images/WinSmartScreenWarning.png
 • Klikk på «Mer info»
 • Klikk «Kjør likevel»

Følg installasjonsveiviseren og aksepter alle de foreslåtte installasjonsvalgene.

Aktiver støtte for validering av SIARD-2.1-filer\uf0c1

For at Arkade skal støtte bruk av verktøyet Database Preservation Toolkit Developer (DBPTK Developer) for validering av Siard-filer må følgende instruksjoner utføres:

 • Installer Java Runtime Environment (hjelp)

 • Tilgjengeligjør DBPTK Developer for Arkade

  • Last ned dbptk-app-2.11.0.jar
  • Lagre den nedlastede filen under <arkadeinstallasjonsmappe>/ThirdPartySoftware/DBPTK/.
_images/dbptk_save_location.png

Kjør programmet\uf0c1

_images/RunTool.png
 • Start -> Alle apper
 • Finn «Arkade 5» i applikasjons-listen
 • Klikk på «Arkade 5» for å kjøre programmet

Avinstallasjon av programmet (Windows 10)\uf0c1

_images/Uninstall_02.png
 • Klikk Start -> Instillinger -> System -> Apper og funksjoner
 • Velg «Sorter etter installasjonsdato»
 • Velg «Arkade» i listen over installerte programmer
 • Klikk «Avinstaller»
 • Klikk «Avinstaller» igjen i nytt vindu
 • Klikk «Ja» på Brukerkontokontroll-advarselen fra Windows

Arkade 5 CLI\uf0c1

Frittstående kommandolinjegrensesnitt for Linux, macOS og Windows

Installer .NET\uf0c1

For å kjøre Arkade 5 CLI må .NET 8 Runtime være installert.

Med Ubuntu/Debian kan .NET 8 Runtime installeres med følgende kommando:

sudo apt-get install -y dotnet-runtime-8.0

.NET 8 Runtime er inkludert i, og ikke nødvendig å installere i tillegg til, .NET 8 Desktop Runtime (som er krevet av Arkade 5 skrivebordsapplikasjon).

Installer Arkade 5 CLI\uf0c1

Last ned siste versjon av Arkade 5 CLI fra https://arkade.arkivverket.no/

Linux/Mac\uf0c1

Pakk ut den nedlastede zip-filen til ønsket plassering. Eksemplet bruker /opt/Arkade5CLI-2.x.x/, der «2.x.x» viser til aktuell versjon.

Gjør deretter arkade.sh kjørbar med følgende kommando:

chmod +x /opt/Arkade5CLI-2.x.x/arkade.sh

Gjør Siegfried (bundlet programvare for PRONOM formatsjekking) kjørbar:

chmod +x /opt/Arkade5CLI-2.x.x/ThirdPartySoftware/Siegfried/siegfried*

Merk: macOS brukere må i tillegg sikkerhetsklarere siegfried_mac med følgende kommando*:

sudo xattr -rd com.apple.quarantine /opt/Arkade5CLI-2.x.x/ThirdPartySoftware/Siegfried/siegfried_mac

Informasjon om hva som skjer i kulissene kan blant annet leses her.

*Det er ikke anbefalt å sikkerhetsklarere en hvilken som helst applikasjon. Bare dersom du er helt sikker på at applikasjonen er trygg bør den sikkerhetsklareres.

Tilgjengeliggjør arkade fra hvor som helst i filsystemet\uf0c1

Kjør følgende kommandoer:

sudo ln -s -f /opt/Arkade5CLI-2.x.x/arkade.sh /usr/local/bin/arkade

sudo chmod +x /usr/local/bin/arkade

Windows\uf0c1

Pakk ut den nedlastede zip-filen til ønsket plassering. Eksemplet bruker C:\Programfiler\Arkade5CLI-2.x.x\, der «2.x.x» viser til aktuell versjon.

Tilgjengeliggjør arkade fra hvor som helst i filsystemet\uf0c1
 • Åpne Ledetekst (cmd) som administrator
_images/OpenCmdAsAdmin.png
 • Kjør følgende kommando
echo "C:\Programfiler\Arkade5CLI-2.x.x\arkade.bat" > C:\Windows\arkade.bat

Aktiver støtte for validering av SIARD-2.1-filer\uf0c1

For at Arkade skal støtte bruk av verktøyet Database Preservation Toolkit Developer (DBPTK Developer) for validering av Siard-filer må følgende instruksjoner utføres:

 • Installer Java Runtime Environment (hjelp)

 • Tilgjengeligjør DBPTK Developer for Arkade

  • Last ned dbptk-app-2.11.0.jar
  • Lagre den nedlastede filen under <arkadeinstallasjonsmappe>/ThirdPartySoftware/DBPTK/.
_images/dbptk_save_location.png

Aktiver støtte for validering av PDF/A\uf0c1

Linux/Mac\uf0c1

For å kunne validere PDF/A-filer må Java Runtime Environment være installert:

 • Installer Java Runtime Environment (hjelp)

Windows\uf0c1

Ingen handling er nødvendig siden biblioteket som brukes for PDF/A-valideringen inkluderer avhengighetene som Windows trenger.

Kjør Arkade 5 CLI\uf0c1

Det spiller ingen rolle hvor i filsystemet Arkade 5 CLI kjøres fra; plassering for alle inn- og ut-data velges som parametre ved kjøring.

Se brukerveiledning for Arkade 5 CLI

Avinstaller Arkade 5 CLI\uf0c1

 • Slett katalogen Arkade5CLI-<versjon>
 • Slett eventuelle gjenværende systemlogger
 • Linux/Mac: kjør sudo rm /usr/local/bin/arkade
 • Windows: Åpne ledetekst som administrator og kjør del C:\Windows\arkade.bat

Mindre enn 1 uke gamle system- og feillogger slettes ikke automatisk etter kjøring. Les mer …

Tip

Installer Java Runtime Environment